|
ثبت نام

021- 88924472

چاپگر حرارتی صدور فاکتور (فیش پرینتر)

فيش پرينت (چاپگر كوچك)

فيش پرينت دستگاهي است كه با استفاده از آن مي توان فاكتورها را در قالب فيش و در ابعاد كوچك چاپ نمود. با اتصال اين دستگاه به صندوق فروشگاهي و انجام تنظيمات، پس از تاييد فاكتور، پرينت آن به صورت فيش توسط اين دستگاه چاپ خواهد شد.


مشخصات محصول

چاپگر حرارتي متن، باركد و گرافيك در دو رنگ

سرعت چاپ 200 ميليمتر در ثانيه

چاپ رسيد و باركد با وضوح180×180 Dpi

قابليت اتصال به كشوي پول و نصب روي ديواركم حجم و من

اسب براي كليه فروشگاههاي زنجيره اي و ...