|
ثبت نام
ارائه کننده نرم افزار اختصاصی اصناف

021- 88924472

راهکار مدیریت مكانیزه‌ فروش فروشگاهی

راهكار مدیریت فروش فروشگاهی گروه نرم افزاری گیو امكان یكپارچه‌سازی عملیات فروش فروشگاهی را به صورت متمركز، با ارسال اطلاعات فروشگاه‌های مختلف به دفتر مركزی و تهیه گزارشات متمركز، فراهم می‌سازد. این راهكار یكپارچه، متشكل از «نرم‌افزار فروش فروشگاهی گیو» همراه با نرم افزار انتشار اطلاعات و نسخه مرکزی نرم‌افزار جامع گیو متشکل از بخشهای مختلفی چون مالی (حسابداری)، انبار، دریافت و پرداخت، خرید و فروش و غیره  است. نحوه‌ی كار آن به این شكل است كه سیستم فروش فروشگاهی‌اطلاعات پایه را از نسخه مرکزی نرم افزار مستقر در دفتر مرکزی دریافت كرده و خروجی تراكنش‌های روزانه را برای نسخه مرکزی می‌فرستد. این امر منجر به یكپارچگی در تمامی فرایندهای سازمانی می‌شود.

با مدیریت مكانیزه‌ی فروش فروشگاهی، سرعت، دقت و صحت عملیات فروشگاهی افزایش می‌یابد