خدمات و پشتیبانی مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان یک راهبرد تجاری جهت انتخاب و مدیریت مشتریان برای بهینه کردن و بالا بردن ارزش شرکت و همچنین
فروش در دراز مدت است. مدیریت ارتباط با مشتری،استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرآیندها و تمامی
فعالیتهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می سازد.
از مهمترین اهداف سیستم اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری، ثبت و نگهداری اطلاعات کامل و بروز شده ای از مشتریان موجود
می باشد تا دسترسی و پردازش آنها توسط مدیر مربوطه به راحتی انجام پذیر بوده و بتواند در راستای اتخاذ سیاست های فروش با
اعتماد و دقت بالا تصمیم گیری نماید. برخی از امکانات این بخش از سیستم به شرح زیر می باشد:
 تعریف مشتریان به صورت شخصی یا شرکتی و نحوه ارتباط با آنها
 ثبت اطلاعات مشتری و تخصیص کد اشتراک (VIP) به صورت پراکنده در شعبات و دفتر مرکزی
 تعریف و تخصیص کارت اشتراک مشتریان (VIP)
 مدیریت گروه بندی مشتریان
 مدیریت اعتبارات مشتریان
 تعریف لیست قیمت های مختلف برای گروه های مشتری
 تعریف لیست تخفیف های مختلف برای گروه های مشتری
 قابلیت دسترسی اطلاعات مشتری در هر شعبه
 نمایش خلاصه وضعیت فروش به مشتری
 نمایش اولین و آخرین خرید مشتری
 نمایش تخفیفات لحاظ شده برای مشتری
 نمایش مرجوعی کالا از مشتری
 امکان ارسال SMS به مشتریان اعم از ( پیام تبریک، ابلاغیه جشنواره های فروش و . . . )

\