مدیریت چرخه خرید و تامین کنندگان

 • امکان ثبت و پیگیری سفارش خرید از تامین کنندگان
 • امکان مشاهده سفارشات باز
 • امکان صدور خودکار دستور خرید از سفارش خرید
 • امکان ثبت و پیگیری دستور خرید از تامین کنندگان
 • امکان مشاهده دستور های خرید باز
 • امکان صدور خودکار فاکتور خرید از سفارش یا دستور
 • امکان ثبت فاکتور خرید
 • امکان ثبت برگشت از خرید
 • امکان تعریف حساب جدید جهت تامین کنندگان در هنگام ثبت فاکتور
 • امکان تعریف کالای جدید در هنگام ثبت فاکتور
 • امکان پرداخت وجه ( نقدی، چک یا حواله ) در هنگام ثبت فاکتور
 • امکان ثبت کالا به صورت بسته بندی
 • امکان صدور خودکار سند خروجی کالا (فاکتور فروش، حواله انتقال از انبار و برگشت از خرید) بر اساس فاکتور خرید
 • امکان مشاهده تاریخچه خرید کالا
 • امکان انتخاب کالا از طریق جستجو در لیست کالا یا خواندن بارکد کالا
 • امکان چاپ رسید دریافت کالا
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای خرید در بازه های زمانی مختلف و به تفکیک کد، شرح، سایز و رنگ کالا
 • چاپ بارکد از فاکتور خرید  به تفکیک بسته
 • چاپ بارکد از فاکتور خرید به تفکیک رنگ و سایز
 • گزارش از تامین کنندگان و کالاهای خرید شده(به تفکیک رنگ و سایز)
 • گزارش تامین کالا
 • لیست خرید ها و جستجو در جزئیات آنها
 • لیست برگشت از خریدها و جستجو در جزئیات آنها

\