مدیریت چرخه فروش و مشتریان

 

 • ثبت فاکتور فروش و تخصیص قیمت کالا به صورت دستی و یا از لیست قیمت مربوطه
 • امکان ثبت و پیگیری پیش فاکتور فروش
 • امکان مشاهده پیش فاکتور های باز
 • امکان صدور خودکار سفارش یا فاکتور فروش از پیش فاکتور
 • امکان ثبت و پیگیری سفارش مشتری
 • امکان مشاهده سفارشات باز
 • امکان صدور خودکار دستور تحویل یا فاکتور فروش از سفارشات مشتری
 • امکان ثبت و پیگیری دستور تحویل کالا به مشتری
 • امکان مشاهده دستور های تحویل باز
 • امکان صدور خودکار فاکتور فروش از دستور تحویل کالا
 • تعریف حساب مشتری و یا کالای جدید در هنگام ثبت فاکتور فروش بدون خارج شدن از فاکتور فروش
 • درج و محاسبات تخفیفات به دو روش مختلف در فاکتور فروش ( خودکار یا بصورت دستی)
 • جستجوی کالا بر اساس بارکد یا کد کالا و مشاهده موجودی به صورت ماتریسی در فروش
 • امکان درج کالا بصورت بسته بندی و یا فله
 • امکان ثبت دریافتی در فاکتور فروش ( نقدی، کارتخوان یا چک) و ثبت خودکار سند دریافت وجه مربوطه و محاسبه راس چک ها
 • امکان صدور فایل الکترونیکی فاکتور فروش عمده برای ارسال به مشتری (درصورتی که مشتری هم نرم افزار گیو داشته باشد)
 • امکان ارسالSMS به مشتری پس از فروش
 • ثبت فاکتور برگشت از فروش به صورت اتوماتیک از فاکتور فروش
 • گزارش فروش روزانه
 • گزارش فاکتور کالاهای مرجوعی
 • گزارش کالاهای پرفروش به صورت نموداری
 • گزارش خلاصه عملکرد فروش (روزانه و ماهانه)
 • گزرارش عملکرد مشتریان
 • اعلامیه تغییر قیمت کالاها (گزارش آخرین تغییرات قیمت به تفکیک شعبات)
 • گزارش تخفیفات فروش

گزارش جامع فروش بر اساس پارامترهای متنوع:

 1. دسته بندی بر حسب شعبه
 2. دسته بندی بر حسب کالا
 3. دسته بندی بر حسب گروه کالا
 4. دسته بندی بر حسب طبقه کالا
 5. امکان مشاهده گزارش فروش به یک مشتری خاص
 6. تفکیک کردن بر حسب کد کالا
 7. تفکیک کردن بر حسب نام کالا
 8. تفکیک کردن بر حسب رنگ و سایز کالا
 9. دسته بندی بر حسب بازه زمانی

 

\