مدیریت حسابداری

به صورت لحظه ای با بررسی جزئی ترین گزارشات حسابداری از سلامت مالی سازمان خود مطمئن شوید.

برخی از امکانات حسابداری نرم افزار گیو

 • معرفی حساب های بانکی و صندوق های حسابداری
 • تفصیل شناور
 • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری
 • معرفی حساب ها در 9 سطح گروه، کل، معین و تفصیلی
 • تهیه گزارشات خاص متناسب با درخواست مدیران
 • حساب‌های هزینه، درآمد و سود، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه
 • در فروشگاه های زنجیره ای تجمیع اطلاعات مختلف مالی آنها
 • گزارش های  عملکرد سود و زیان
 • صدور تراز تفضیلی و آزمایشی
 • گزارش ریز و عملکرد حسابها
 • بستن سال مالی و...از دیگر قابلیت‌های حسابداری در نرم افزار گیو می باشد.

\