مدیریت چک و خزانه داری

قسمت خزانه داری در نرم افزار گیو ابزاری است که دارای سیستم کاملا مشخصی  برای ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های فروشگاه ی شما را مهیا  و مدیریت بهینه و دقیق دارایی‌های نقدی و اسناد شما را ممکن می‌سازد.

  • امکان ثبت اطلاعات چک ها و اسناد دریافتنی
  • امکان مدیریت چک های دریافت شده
  • امکان مدیریت چک های صادر شده
  • عملیات اقساط
  • مدیریت تنخواه
  • گزارش گردش وجوه

\