مدیریت مرکزی شعب، نمایندگی ها و فروشگاه های زنجیره ای

نرم افزار گیو، مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات فروش و مالی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرکزی و شعب را فراهم میسازد

در سیستم‌های فروشگاهی با چندین شعبه، با توجه به اینکه شعبه زنجیره ای یا مستقل از مرکز باشد

با فراهم آوردن بستری مناسب برای فعالیت شعب بدون وابستگی به شعبه مرکزی، چالش های پیش روی مدیران را حل نموده است.

برقراری ارتباط یکپارچه بین فرایندها در سطوح مختلف (شعبه و مرکز) بخشی از قابلیت‌های نرم افزار گیو در فروشگاه‌های چند شعبه به شرح زیر است است.

 • یکپارچه سازی در تعریف کالاها بین شعبه مرکزی و تمام شعب
 •  یکپارچه سازی در تعریف مشتریان بین شعبه مرکزی و تمام شعب
 •  در زمان قطعی اینترنت در شعب امکان فعالیت شعب  به صورت آفلاین
 •  امکان مدیریت یکپارچه بر روی ثبت سفارش کالا از شعب به شعبه مرکزی
 •  امکان مدیریت یکپارچه بر روی فرآیند برگشت کالا از شعب به شعبه مرکزی و بالعکس
 •  امکان نظارت بر روی بررسی موجودی کالاها به تفکیک هر شعبه
 • امکان تبادل کالا بین شعب
 • امکان درخواست مشاهده موجودی سایر شعبه ها از مرکز
 • مرور و ریز عملکرد روزانه فروشگاه ها
 • عملکرد فروشنده های شعب
 • لیست مجزا قیمت  برای کالاهای هر شعب
 • امکان نظارت میزان دریافتی هر شعبه به تفکیک دریافتی نقدی و دریافتی از طریق پوز بانکی
 • امکان ثبت هزینه ها و درآمدهای هر شعبه و نظارت بر آن
 • دریافت گزارشات کامل از دفاتر، هزینه ها، درآمد شعب
 • دریافت گزارشات کامل از مانده صندوق و بانک شعب
 • امکان ارسال اطلاعات از سیستم‌های مستقل شرکت‌های زیر مجموعه و شعب
 • امکان تطبیق حساب‌های رابط به منظور مغایرت گیری بین حساب‌های سازمان مرکزی و واحدهای تابعه
 • امکان دریافت صورتحساب عملکرد هرشعبه دردوره های مالی خاص و ...

\