مدیریت فروشگاه

با استفاده از نرم افزار گیو هم کسب‌ و کارتان را کنترل می‌کنید و هم کارایی و بهره وری را افزایش می‌دهید.

میتوانید  بر روی عملیات فروش ،انبار، حسابداری ، باشگاه مشتریان ، عملکرد فروشنده ها ، موجودی کالاها، خرید و تامین  ،گزارش و مدیریت صندوقدارها، سوابق خرید مشتریان، فاکتور برگشتی و معلق ، سطح بندی و اعتبار به مشتری، پنل پیامکی ، ثبت فاکتور خرید، گزارش وضعیت کالا و تسویه وکادکس انبار ، ثبت هزینه هایی مانند باربری ، تعریف چک، تعریف حساب های بانکی، چک های دریافتی و پرداختی، گزارش چکها، گزارش بانکی و ... مدیریتی هوشمند داشته باشید .

\