صندوق فروشگاهی

 

هدف هر صندوق فروشگاهی ، ثبت و نگهداری اطلاعات تراکنش‌ها و پشتیبانی از روش‌های پرداخت مثل پرداخت نقد، چک، کارت هدیه، بن تخفیف و … است .

اطلاعات مشتری خود را میتوانید در این قسمت ثبت کنید .

به صورت لحظه ای در هنگام ثبت فاکتور خلاصه وضعیت فروش روزانه تان  شامل فروش ، برگشت از فروش ،فروش خالص و هزینه از صندوق برای شما نمایش داده میشود  .

\