مدیریت ارسال پیامک

امروزه ارسال پیامک دیگر به یک بخش جدایی ناپذیر از دیجیتال مارکتینگ بدل شده است.

در استراتژی های تبلیغاتی و مدیریت فروش هر کسب و کاری میتوان استفاده از سرویس ارسال پیامک را مشاهده نمود.

این اتفاق به این خاطر است که این سرویس برای کسب و کارها کارایی داشته و بر میزان فروش و رضایت مشتریان آنها افزوده است .

در نرم افزار گیو میتوانید پیامک فروش تبریک مناسبتها یا تخفیفات برگزار شده را به اطلاع مشتری رساند.

\